Phố Không Em Uke tab by Tạ Đình

10 Chords used in the song :

Add tab to your SongBook

View these chords for the Baritone

Transpose chords:
Tablature / ChordsFont size: A- A A+

Don't know how to read a tab or a chord ? Check out these uke lessons:

How to read uke tabs
Reading chord diagrams

Original tuning : -0.5 step(s) [ ? ]

G chordG C chordC D chordD G chordG
Thành ph không có em ngày trôi qua ch ng êm đ m
Bm chordBm Em chordEm
D chordDây đàn buông l i ch ng còn c t lên
Am chordAm D chordD
N ng nh h ng h đ ng v ch t th


G chordG C chordC D chordD Bm chordBm
Thành ph thi u bóng em lòng bâng khuâng v phút giây đ u tiên
Em chordEm Am chordAm
Ph xa v n thì th m bên tai nh ng khúc ca bình yên
D chordD G chordG G7 chordG7
Nh ng ch ng v i n i ni m


C chordC D chordD
Đôi bàn tay l nh có nh v tôi
Bm chordBm Em chordEm
Gió lung lay cành hãy kh khàng thôi
Am chordAm D7 chordD7 G chordG G7 chordG7
Đ em v i gi c m ng hi n t m quên đi h t m i mu n phi n theo làn mây
C chordC Cm chordCm Bm chordBm E chordE
Bao nhiêu b c hình c a đôi chúng mình đã mòn h i m bao ngày
Am chordAm D chordD
V ng em tr i đ t sao bu n tênh lòng chênh vênh


G chordG
Này m t đ i th ng còn t ng còn t
Bm chordBm
Này m t h i s ng còn v ng ngàn thu
C chordC D chordD G chordG G7 chordG7
Này h n c lá hãy ngân nga nh ng l i hát ru
C chordC Cm chordCm Bm chordBm Em chordEm
Đ lòng tôi v i đi chút n i ni m m v em t ng đêm
Am chordAm D7 chordD7 G chordG
B chordB t đi vài gi lòng thao th c em


G chordG C chordC D chordD G chordG
Thành ph không có em chi u lê thê rũ bên th m
Bm chordBm Em chordEm
Tôi d o qua t ng con ph quen
Am chordAm D chordD
gom t ng h i th nh t t ng l i ngây ngô
G chordG C chordC D chordD Bm chordBm
Thành ph thi u bóng em đ i l a th a cùng n i nh tri n miên
Em chordEm Am chordAm D7 chordD7
Tôi c em v qua đây cho gi c m ta cùng say
D chordD G chordG
Cho ti ng lòng ta bay

 

Tab comments (0)
No comment yet :(
Need help, a tip to share, or simply want to talk about this song? Start the discussion!

You must be logged in to join the discussion
or Register

 

About this song

No information about this song.