The White Stripes by White Stripes

Uke tabs from The White Stripes

tab? Cannon

More albums from White Stripes

Fell in Love with a Girl - White Stripes Fell In Love With A Girl
(2012)

1 tab
Icky Thump - White Stripes Icky Thump
(2007)

9 tabs
Get Behind Me Satan - White Stripes Get Behind Me Satan
(2005)

5 tabs
Elephant - White Stripes Elephant
(2003)

24 tabs
White Blood Cells - White Stripes White Blood Cells
(2001)

22 tabs
De Stijl - White Stripes De Stijl
(2000)

2 tabs