Ukulele Concert Chords Db key

List of chords, Db key

pdf Visit Ukulele Chord's library for alternative chord positions in the key of Db, fingering, voicing, photos, etc.

Ukulele chord : Db  Ukulele chord : Dbm 

Ukulele chord : Db7  Ukulele chord : Dbm7  Ukulele chord : Dbmaj7

Ukulele chord : Dbsus2  Ukulele chord : Dbsus4  Ukulele chord : Db7sus4

Ukulele chord : Db6  Ukulele chord : Dbm6  Ukulele chord : Db9  Ukulele chord : Dbm9

Ukulele chord : Dbaug  Ukulele chord : Dbdim