Ukulele Concert Chords Gb key

List of chords, Gb key

pdf Visit Ukulele Chord's library for alternative chord positions in the key of Gb, fingering, voicing, photos, etc.

Ukulele chord : Gb  Ukulele chord : Gbm 

Ukulele chord : Gb7  Ukulele chord : Gbm7  Ukulele chord : Gbmaj7

Ukulele chord : Gbsus2  Ukulele chord : Gbsus4  Ukulele chord : Gb7sus4

Ukulele chord : Gb6  Ukulele chord : Gbm6  Ukulele chord : Gb9  Ukulele chord : Gbm9

Ukulele chord : Gbaug  Ukulele chord : Gbdim