Ukulele Concert Chords Bb key

List of chords, Bb key

pdf Visit Ukulele Chord's library for alternative chord positions in the key of Bb, fingering, voicing, photos, etc.

Ukulele chord : Bb  Ukulele chord : Bbm 

Ukulele chord : Bb7  Ukulele chord : Bbm7  Ukulele chord : Bbmaj7

Ukulele chord : Bbsus2  Ukulele chord : Bbsus4  Ukulele chord : Bb7sus4

Ukulele chord : Bb6  Ukulele chord : Bbm6  Ukulele chord : Bb9  Ukulele chord : Bbm9

Ukulele chord : Bbaug  Ukulele chord : Bbdim