Công Chúa Bong Bóng Tab par Bảo Thy (Accords Baryton)

6 Accords utilisés dans la chanson: C, G, Am, Em, F, Dm

10/10
ImprimerAjouter cette tab à votre SongBook

Retour aux accords pour Soprano

Changer de tonalité:
Accords:
Epingler les accords pendant le scroll

Tablature / Chords (Chanson simplifiée)

Font size: A- A A+

Artiste: 
Album:  inconnu
Difficulté: 
3.17
(Débutant)
Tonalité: C, AmAccords
C C      G G   Am Am        Em Em   
Ngày xưa lúc thơ bé ta thường nhìn m ưa hắt
F F G G Em Em Am Am
Và khi cơn mưa n hư nặng hạt l ại có bóng nước chợt tan
F F Dm Dm G G
Mẹ bảo ta rằng bong bóng mưa
C C G G Am Am Em Em
Và mẹ cũng đi mã i trong chiều mưa bon g bóng
F F G G Em Em Am Am
Mẹ đi mang theo câu chuyện buồn cổ tích bong bóng v à mưa
F F G G C C
Chuyệ n mẹ ru ngày xưa thật xưa

Chorus:
F F G G Em Em Am Am

Yêu và yêu có thế thôi th u về làm mưa khô ng ngớt
F F G G C C
Bong b óng bên mưa b ong bóng không n ghe giá lạnh
F F G G Em Em Am Am
Nhưng nàng công chúa biết chăng? M ưa là người đà n ông dối gian
F F G G C C
Vì mưa chỉ yêu c ó chính mưa mà thôi.

Tab par , 30 avril 2013

Commentaires (0)

Aucun commentaire :(
Besoin d'aide, envie de partager une astuce, ou simplement de parler de cette chanson? Commencez la discussion!

Commenter
Partagez vos rythmiques, vos accords ou vos astuces pour jouer cette tablature!

Top Tabs et Accords de Bảo Thy, ne manquez pas ces chansons!

A propos de cette chanson: Công Chúa Bong Bóng

Pas d'information sur cette chanson.

As-tu repris Công Chúa Bong Bóng sur ton Ukulélé ? Partage ta reprise!
Ajouter une reprise