Ukulele versionada Even if My Hair turned white (Ukesteer)

Even if My Hair turned white, Ukesteer (Cover by era_andy)

Filipino song "Kahit Maputi na ang buhok ko"