Chưa Bao Giờ Tab por Nguyễn Hoàng Dũng

11 Acordes utilizados en la canción :

Añadir esta tab a su SongBook

Ver esos acordes para el baritono

Transpose chords:
Tablature / ChordsFont size: A- A A+

¿ No sabe cómo leer una tablatura o un acorde ?

curso de ukulele


G chordG C chordC D chordD G chordG
G chordG C chordC D chordD G chordG
B chordBây gi anh bi t vì sao g p nhau bi n xô sóng trào
C chordC D chordD G chordG
Ng i nghe chi u im gió l ng gi a muôn vàn hoa
C chordC D chordD G chordG
Đi v đâu cũng là th bu n kia còn trong dáng ng i
C chordC D chordD G chordG
Thiên đ ng x a khép l i t muôn năm r i

Em chordEm D chordD C chordC Em chordEm D chordD C chordC
Em chordEm G chordG
Trong c n m a đêm nh nh gió
C chordC
Trôi qua không gian và nguôi lãng d n
B chordB Em chordEm
Nh ng đi u anh ch a nói v i em
G chordG
Hôm chia tay cây v a trút lá
C chordC
Hôm chia tay ô c a v n sáng đèn
B chordB Em chordEm
Hát gì lên đi đêm quá yên


G chordG
Trôi theo c n m b sông chói chang
C chordC
Trôi theo c n m ni m đau r t th t
B chordB Em chordEm
C chordCó bình yên nào không xót xa
G chordG
Em chordEm n i đây hay còn đâu đó
C chordC Bm chordBm
C chordCô đ n xa x a t giây phút nào đ n vô cùng


G chordG C chordC D chordD G chordG
B chordBây gi anh bi t vì sao g p nhau bi n xô sóng trào
C chordC D chordD G chordG
Ng i nghe chi u im gió l ng gi a muôn vàn hoa
C chordC D chordD G chordG
Đi v đâu cũng là th bu n kia còn trong dáng ng i
C chordC D chordD G chordG
Thiên đ ng x a khép l i t muôn năm r i


A chordA F#m chordF#m Bm chordBm E chordE X3 F#m chordF#m D chordD C# chordC# F#m chordF#m


F#m chordF#m A chordA
Trong c n m a đêm nh nh gió
D chordD
Trôi qua không gian và nguôi lãng d n
C# chordC# F#m chordF#m
Nh ng đi u anh ch a nói v i em
A chordA
Hôm chia tay cây v a trút lá
D chordD
Hôm chia tay ô c a v n sáng đèn
C# chordC# F#m chordF#m
Hát gì lên đi đêm quá yên


F#m chordF#m A chordA
Trôi theo c n m b sông chói chang
D chordD
Trôi theo c n m ni m đau r t th t
C# chordC# F#m chordF#m
C chordCó bình yên nào không xót xa
A chordA
Em chordEm n i đây hay còn đâu đó
D chordD C#m chordC#m
C chordCô đ n xa x a t giây phút nào đ n vô cùng

A chordA D chordD E chordE A chordA
B chordBây gi em bi t vì sao g p nhau bi n xô sóng trào
D chordD E chordE A chordA
Ng i nghe chi u im gió l ng gi a muôn vàn hoa
D chordD E chordE A chordA
Đi v đâu cũng là th bu n kia còn trong dáng ng i
D chordD E chordE A chordA
Thiên đ ng x a khép l i t muôn năm r i

D chordD
Thiên đ ng đã khép ngu n c n
E chordE A chordA
T hôm dòng sông rũ mình
D chordD E chordE A chordA
Quên đ c không nh ng đi u đã bao gi qua
D chordD
Quên đ c m i sáng mùa đông
E chordE A chordA
Nhìn ra ngày s ng giá m m
D chordD E chordE A chordA
Quên đ c không nh ng đi u ta ch a bao gi x3

ch a bao gi x

 

Comentarios (0)
Ningún comentario :(
¿Necesitas ayuda, un consejo para compartir o simplemente quieres hablar sobre esta canción? Comience la discusión

Debes iniciar sesión para unirte a la discusión
o Registrarse

 

Acerca de esta canción

No hay información por esta canción.