แค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่เธอคิดถึง (just To Be The Last Person Whom You Think Of) Tab par PAUSE

8 Accords utilisés dans la chanson :

Ajouter cette tab à votre SongBook

Voir ces acccords pour le Baryton

Changer de tonalité:
Tablature / ChordsFont size: A- A A+

Vous ne savez pas comment lire une tablature ou un accord ?
Ne manquez pas nos cours:

Comment lire une tablature pour ukulélé
Comment lire un accord


Intro: Dmaj7 chordDmaj7 Dmaj7 chordDmaj7 Gmaj7 chordGmaj7 Gmaj7 chordGmaj7
Dmaj7 chordDmaj7 Dmaj7 chordDmaj7 Gmaj7 chordGmaj7 Gmaj7 chordGmaj7


Dmaj7 chordDmaj7 Gmaj7 chordGmaj7
Chun chun mai glah ja fun bpai glai
Dmaj7-Am Gmaj7
Gor tee dtrong nun bpen tee tee riak wah hua jai


Em chordEm F#m chordF#m Gmaj7 chordGmaj7 Dmaj7 chordDmaj7
Lae kong mee bahng kon kao yeun yoo yoo nai nun nai jai kaung tur
Em chordEm F#m chordF#m Gmaj7 chordGmaj7 A chordA
Lae dtor hai mai mee krai nun yeun yoo gor roo dee wah kong mai chai chunDmaj7 chordDmaj7 Gmaj7 chordGmaj7
Kae dai bpen kon soot tai tee tur kit teung
F#m chordF#m B7 chordB7
Dai kao bpai yoo nai nun seung chun mai kuan dai kao bpai
Em chordEm A chordA Dmaj7 chordDmaj7
Kae tao nee gor dee por gup jai kaung chun
Dmaj7 chordDmaj7 Gm chordGm
Kae dai bpen kon soot tai tee tur maung hen
F#m chordF#m B7 chordB7
Dai yoo nai sai dtah tee yeuak yen
Em chordEm A chordA Dmaj7 chordDmaj7
Kae tao nee gor bpen kwahm sook mahk mai gern gwah fun


Instru: Dmaj7 chordDmaj7 Dmaj7 chordDmaj7 Gmaj7 chordGmaj7 Gmaj7 chordGmaj7


Dmaj7 chordDmaj7 Gmaj7 chordGmaj7
Roo roo wah dao chahng saen glai
Dmaj7-Am Gmaj7
Lae kon yahng chun chun mai glah ja bin keun bpaiEm chordEm F#m chordF#m Gmaj7 chordGmaj7 Dmaj7 chordDmaj7
Dtae kong mee bahng kon kao yeun yoo yoo bon nun bon dao koo tur
Em chordEm F#m chordF#m Gmaj7 chordGmaj7 A chordA
Lae dtor hai mai mee krai kao keun bpai soo gor roo dee wah yung mai chai chun


Repeat *

Instru: Dmaj7 chordDmaj7 Am chordAm Gmaj7 chordGmaj7 Gmaj7 chordGmaj7 Dmaj7 chordDmaj7 Am chordAm Gmaj7 chordGmaj7 Gm chordGm

Repeat ** , *


B7 chordB7 Em chordEm A chordA Dmaj7 chordDmaj7
Yoo dtrong nee gor mee kwahm sook dtai duang dao meuan gun

Outro: Dmaj7 chordDmaj7 Dmaj7 chordDmaj7 Gmaj7 chordGmaj7 Gmaj7 chordGmaj7

 

Commentaires (0)
Aucun commentaire :(
Besoin d'aide, envie de partager une astuce, ou simplement de parler de cette chanson? Commencez la discussion!

Vous devez être connecté pour participer à la discussion
ou Inscription

 

A propos de cette chanson

Pas d'information sur cette chanson.