מישהו שומע אותי Tab par Eifo Hayeled

6 Accords utilisés dans la chanson: G, F#, B, C, A, C#m

Ajouter cette tab à votre SongBook

Voir ces acccords pour le Baryton

Changer de tonalité:
Accords:
Epingler les accords pendant le scroll
Tablature / ChordsFont size: A- A A+

Vous ne savez pas comment lire une tablature ou un accord ?
Ne manquez pas nos cours:

Comment lire une tablature pour ukulélé
Comment lire un accord

פתיחה:
יG G F# F# G G F# F#

יF# F# G G
הי, מישהו שומע אותי
יF# F# G G
הי, מישהו שומע אותי
יB B C C
הלו, מישהו שומע אותי
י C C
מישהו מקשיב לי
י B B
שומע אותי, אותי, אותי, אותי

פזמון:
י A A
בנאדם לשתות איתו
י A A
להעביר איתו את הלילה
י A A
כי הלילה הזה מתקרב לקצו
יC C C#m C#m
מתמעט והולך

מעבר:
יG G F# F# G G F# F#

יF# F# G G
הי, מישהו שומע אותי
יF# F# G G
הי, מישהו שומע אותי
יB B C C
הלו, מישהו שומע אותי
יB B C C
מישהו מקשיב לי, שומע אותי
י B B
אותי, אותי, אותי

פזמון:
י A A
בנאדם לשתות איתו
י A A
להעביר איתו את הלילה
י A A
כי הלילה הזה מתקרב לקצו
יC C C#m C#m
מתמעט והולך

סולו:
י G G F# F# G G
י F# F# C C B B
י C C B B

פזמון:
י A A
בנאדם לשתות איתו
י A A
להעביר איתו את הלילה
י A A
כי הלילה הזה מתקרב לקצו
יC C C#m C#m
מתמעט והולך

סיום:
מעבר:
יF# F# B B G G F# F# x4
יA A B B G G A A C C C#m C#m C C C#m C#m
מתמעט והולך,מתמעט והולך, אה הא הא הא הא

 

Commentaires (0)
Aucun commentaire :(
Besoin d'aide, envie de partager une astuce, ou simplement de parler de cette chanson? Commencez la discussion!

Vous devez être connecté pour participer à la discussion
ou Inscription

 

A propos de cette chanson

Pas d'information sur cette chanson.