שיר בעיפרון Tab par Beit Habubot

6 Accords utilisés dans la chanson: Am, F, G, Dm, C, E

Ajouter cette tab à votre SongBook

Voir ces acccords pour le Baryton

Changer de tonalité:
Accords:
Epingler les accords pendant le scroll
Tablature / ChordsFont size: A- A A+

Vous ne savez pas comment lire une tablature ou un accord ?
Ne manquez pas nos cours:

Comment lire une tablature pour ukulélé
Comment lire un accord

י Am Am F F G G
י Am Am F F G G
י Dm Dm F F
י C C
י G G
י Dm Dm
י F F C C
י G G
י Am Am

יAm Am G G F F Am Am
אל תשכח לשמוח גם בחלקי
יAm Am G G F F Am Am
ואל תמנע מלבכות כשעצוב
יAm Am G G F F Am Am
תנצל עד תום כל עוד אתה תמים
י E E Am Am
תלמד לוותר ואל תוותר על החיים

י F F Am Am
כי בחיים הכל עובר מטעויות למד והשתפר
י Am Am F F G G
מה שקולך הפנימי אומר, זו האמת שלך
י Am Am
לא, לסלוח זו לא חולשה
י F F
נצור אהבה בדרכך
י Am Am F F G G
ודע את כל הסובב אותך

מעבר:
י Am Am F F G G
י Am Am F F G G Am Am

יAm Am G G F F Am Am
אל תלך בדרכו של אחר
יAm Am G G F F Am Am
ואל תיכנע לחולשות שבגוף
יAm Am G G F F Am Am
שא בעול בכתפיים איתנות
י E E Am Am
ותאמין ותאמין רק תאמין

י F F Am Am
שבחיים הכל עובר מטעויות למד והשתפר
י Am Am F F G G
מה שקולך הפנימי אומר, זו האמת שלך
י Am Am
לא, לסלוח זו לא חולשה
י F F
נצור אהבה בדרכך
י Am Am F F G G
ודע את כל הסובב אותך
י F F Am Am
שבחיים הכל עובר מטעויות למד והשתפר
י Am Am F F G G
מה שקולך הפנימי אומר, זו האמת שלך
י Am Am
לא, לסלוח זו לא חולשה
י F F
נצור אהבה בדרכך
יAm Am F F G G F F Am Am F F G G
ודע שבחיים בחיים בחיים יהההה

מעבר:
יDm Dm C C Am Am Am Am x4
סיום:
יAm Am Am Am Dm Dm C C x4

 

Commentaires (0)
Aucun commentaire :(
Besoin d'aide, envie de partager une astuce, ou simplement de parler de cette chanson? Commencez la discussion!

Vous devez être connecté pour participer à la discussion
ou Inscription

 

A propos de cette chanson

Pas d'information sur cette chanson.