อาย (shy) Tabulatur von Singto Numchok

8 Im Lied verwendete Ukulelengriffe :

Tab ins SongBook hinzufügen

Ansehen dieser Akkorde für Bariton

Transpose chords:
Tablature / ChordsFont size: A- A A+

Sie wissen nicht wie man einen Tab oder Akkorde liest ?
Schauen Sie sich diesen uke Unterricht an:

Ukulelen-Unterricht


PATTERN D chordD UDD UDD or D chordD UCD UDC

Intro / C chordC / C chordC / Am chordAm / Am chordAm / F chordF / Dm chordDm / G chordG /

C chordC
Taung talay taung fah mee piang kae rao tahm glahng haht sai kao
Am chordAm
Saeng duang dao prahng prao bpragai suay ngahm
F chordF
Dung bon sawun bpert tahng hai kon ahng wahng yahng chun
G chordG
Bauk kwahm nai jai hai tur dai fung ohgaht yahng nee dtaung poot bpaiDm chordDm Em chordEm
Wah tung hua jai mee dtae tur nun
Dm chordDm Em chordEm
Yahk hai cheua gun payahn keu fah tee fao doo
F chordF Em chordEm Bb chordBb
Laeo tur kit yahng rai meua dai roo bauk tee
G chordG
Yahk fung jahk bpahk turC chordC
Hahk tur gor ruk tur gor roo seuk dee dee meuan gun
Am chordAm
Dtae tur gor kern ai yahng nun tee ja dtaung poot mah
F chordF Dm chordDm G chordG
Kae raung wah ahiyaiya aiyaiya gor por
C chordC
Lae chun gor kor bpen kon nun tee doo lae hua jai
Am chordAm
Mai koey bauk ruk krai kon nai perng ja mee kae tur
F chordF Dm chordDm G chordG
Lae chun gor aiyaiya aiyaiya meuan tur
C chordC
Kae piang tao nee bpen un kao jai


C chordC
Chun mai koey poot kwahm nai jai tee mee gup tur loey suk krung
Am chordAm
Pror tung kern tung glua tee ja poot bpai
F chordF
Tah bploy keun nee pahn bpai gep kwahm ruk wai yahng nun
G chordG
Gor kong mai roo wah jai dtrong gun ohgaht yahng nee dtaung poot bpaiInstru / D7 chordD7 / F chordF / D7 chordD7 / F chordF / D7 chordD7 / F chordF / Dm chordDm / G chordG /

C chordC
Hahk tur gor ruk tur gor roo seuk dee dee meuan gun
Am chordAm
Dtae tur gor kern ai yahng nun tee ja dtaung poot mah
F chordF Dm chordDm G chordG
Kae raung wah ahiyaiya aiyaiya gor por
C chordC
Lae chun gor kor bpen kon nun tee doo lae hua jai
Am chordAm
Mai koey bauk ruk krai kon nai perng ja mee kae tur
F chordF Dm chordDm G chordG
Lae chun gor aiyaiya aiyaiya meuan tur
C chordC
Kae piang tao nee bpen un kao jai

 

Tab Kommentare (1)
Sie müssen angemeldet sein, um an der Diskussion teilnehmen zu können
oder Beitreten

 

Gun0821 avatar
thai people be like
04 Oct 2018
Über dieses Lied

Keine Informationen über dieses Lied.