Load przez Metallica

Taby ukulele według Load

Artysta : Metallica
Daty wydania : 1996
2 piosenki (1 Taby i 1 akordy)

Istnieją 2 Load Taby i chwyty ukulele w bazie danych