Cifras de Ukulele na Taiwan

Principais artistas da Taiwan (Ukulele)

7 bandas/artistas deste país, Taiwan Taiwan

Nome do artista
Jay Chou
Joanna Wang
Sunset Rollercoaster
Teresa Teng
Wang Lee Hom
張惠妹
陶喆