Lilim Uke乐谱通过 Victory Worship

6 在歌曲中使用的和弦 :

添加乐谱到您的歌本里

为Baritone浏览这些和弦

Transpose chords:
Tablature / ChordsFont size: A- A A+

不明白什么是乐谱和弦?请您浏览这些uke课程:


[Intro]
B chordB E chordE


[Verse 1]
B chordB D#m chordD#m E chordE
Panginoon ang nais ko
G#m chordG#m F# chordF#
Kagandahan mo ay pagmasdan
B chordB D#m chordD#m E chordE
Ang pag-ibig mo saki'y tugon
G#m chordG#m F# chordF#
Kailanma'y 'di pababayaan


[Refrain]
C#m chordC#m D#m chordD#m E chordE
Sa'yo lamang matatagpuan
C#m chordC#m D#m chordD#m E chordE F# chordF#
Sa'yo lamang


[Chorus]
B chordB D#m chordD#m
Mananatili sa iyong lilim
E chordE G#m chordG#m F# chordF#
At sasambahin ka sa dakong lihim
B chordB D#m chordD#m
Mananatili sa iyong lilim
E chordE G#m chordG#m F# chordF#
Nang masumpungan ka sa dakong lihim


[Verse 2]
B chordB D#m chordD#m E chordE
Panginoon ang 'ngalan mo
G#m chordG#m F# chordF#
Ay kalinga at sandigan ko
B chordB D#m chordD#m E chordE
Di nagbabago pangako mo
G#m chordG#m F# chordF#
Salita mo'y panghahawakan


[Refrain]
C#m chordC#m D#m chordD#m E chordE
Sa'yo lamang matatagpuan
C#m chordC#m D#m chordD#m E chordE F# chordF#
Sa'yo lamang


[Chorus]
B chordB D#m chordD#m
Mananatili sa iyong lilim
E chordE G#m chordG#m F# chordF#
At sasambahin ka sa dakong lihim
B chordB D#m chordD#m
Mananatili sa iyong lilim
E chordE G#m chordG#m F# chordF#
Nang masumpungan ka sa dakong lihim


[Chorus]
B chordB D#m chordD#m
Mananatili sa iyong lilim
E chordE G#m chordG#m F# chordF#
At sasambahin ka sa dakong lihim
B chordB D#m chordD#m
Mananatili sa iyong lilim
E chordE G#m chordG#m F# chordF#
Nang masumpungan ka sa dakong lihim


[Interlude]
C#m chordC#m D#m chordD#m E chordE F# chordF#
C#m chordC#m D#m chordD#m E chordE F# chordF#

[Bridge]
C#m chordC#m D#m chordD#m E chordE
Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo
F# chordF#
Sa'yo lamang iniaalay
C#m chordC#m D#m chordD#m
O panginoon ang puso ko'y
F# chordF#
Sa'yo magpakailanman
C#m chordC#m D#m chordD#m E chordE
Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo
F# chordF#
Sa'yo lamang iniaalay
C#m chordC#m D#m chordD#m
O panginoon ang puso ko'y
F# chordF#
Sa'yo magpakailanman


[Chorus]
B chordB D#m chordD#m
Mananatili sa iyong lilim
E chordE G#m chordG#m F# chordF#
At sasambahin ka sa dakong lihim
B chordB D#m chordD#m
Mananatili sa iyong lilim
E chordE G#m chordG#m F# chordF#
Nang masumpungan ka sa dakong lihim


[Chorus]
B chordB D#m chordD#m
Mananatili sa iyong lilim
E chordE G#m chordG#m F# chordF#
At sasambahin ka sa dakong lihim
B chordB D#m chordD#m
Mananatili sa iyong lilim
E chordE G#m chordG#m F# chordF#
Nang masumpungan ka sa dakong lihim


[Chorus]
B chordB D#m chordD#m
Mananatili sa iyong lilim
E chordE G#m chordG#m F# chordF#
At sasambahin ka sa dakong lihim
B chordB D#m chordD#m
Mananatili sa iyong lilim
E chordE G#m chordG#m F# chordF#
Nang masumpungan ka sa dakong lihim


[Chorus]
B chordB D#m chordD#m
Mananatili sa iyong lilim
E chordE G#m chordG#m F# chordF#
At sasambahin ka sa dakong lihim
B chordB D#m chordD#m
Mananatili sa iyong lilim
E chordE G#m chordG#m F# chordF#
Nang masumpungan ka sa dakong lihim


[Outro]
B chordB D#m chordD#m E chordE G#m chordG#m F# chordF#

 

乐谱评价 (0)
暂时没有评价. :(
需要帮助,你有一个小费分享,或只是想谈谈这首歌? 开始讨论!

您必须登录才能加入讨论
要么 注册

 

关于这首歌

没有这首歌的信息.