Boig Per Tu Uke乐谱通过 Sau

6 在歌曲中使用的和弦 :

添加乐谱到您的歌本里

为Baritone浏览这些和弦

Transpose chords:
Tablature / ChordsFont size: A- A A+

不明白什么是乐谱和弦?请您浏览这些uke课程:


Boig per tu – Sau

G chordG C chordC
A chordA la terra humida escric
G chordG C chordC
nena estic boig per tu
Am chordAm C chordC
em passo els dies
F chordF C chordC D chordD
esperant la nit


G chordG C chordC
Com et puc estimar
G chordG C chordC
si de mi estàs tant lluny
Am chordAm C chordC G chordG
servil i acabat boig per tu


D chordD Em chordEm
Sé molt bé que des d´aquest bar
C chordC G chordG
jo no puc arribar on ets tu
D chordD Em chordEm
però dins la meva copa veig
C chordC G chordG D chordD Em chordEm
reflexada la teva llum me la beuré
Am chordAm C chordC G chordG
servil i acabat boig per tu


G chordG C chordC
Quan no hi siguis al matí
G chordG C chordC
les llàgrimes es perdran
Am chordAm C chordC F chordF C chordC D chordD
entre la pluja que caurà avui


G chordG C chordC
Em chordEm quedaré atrapat
G chordG C chordC
ebri d´aquesta llum
Am chordAm C chordC G chordG
servil i acabat boig per tu


D chordD Em chordEm
Sé molt bé que des d´aquest bar
C chordC G chordG
jo no puc arribar on ets tu
D chordD Em chordEm
però dins la meva copa veig
C chordC G chordG D chordD Em chordEm
reflexada la teva llum me la beuré
Am chordAm C chordC G chordG
servil i acabat boig per tu
Am chordAm C chordC G chordG
servil i acabat boig per tu

 

乐谱评价 (0)
暂时没有评价. :(
需要帮助,你有一个小费分享,或只是想谈谈这首歌? 开始讨论!

您必须登录才能加入讨论
要么 注册

 

关于这首歌

没有这首歌的信息.