בלונדיניות על אוטובינקי Uke乐谱通过 Rami Fortis

7 在歌曲中使用的和弦: Bm, D, F#, G, A, F#m, Em

添加乐谱到您的歌本里

为Baritone浏览这些和弦

移调和弦:
和弦图:
滚动时将和弦固定在顶部
Tablature / ChordsFont size: A- A A+

不明白什么是乐谱和弦?请您浏览这些uke课程:

פתיחה:
י Bm Bm D D Bm Bm F# F#
י Bm Bm D D
י G G A A Bm Bm

יF#m F#m Bm Bm D D Bm Bm
סעי לסיציליה מותק מאוחר זה תמיד מחר
יBm Bm A A G G D D Bm Bm
אי ודאות ואושר במקום שאסור מותר
יF#m F#m Bm Bm D D Bm Bm
סעי לסיציליה מותק החיים הם ממתק יקר
יBm Bm A A G G D D Bm Bm
אי משמעות וחומר בוער בליבו של הר

פזמון:
י A A D D
בלונדיניות על אוטוביאנקי
י F# F# G G
יEl mundo maniania que
י A A D D
בלונדיניות על אוטוביאנקי
י F# F# G G Em Em F#m F#m Bm Bm
יEl mundo maniania que El mundo maniania que

י G G A A Bm Bm

יF#m F#m Bm Bm D D Bm Bm
סעי לסיציליה מותק מאוחר זה תמיד מחר
יBm Bm A A G G D D Bm Bm
אי ודאות ואושר במקום שאסור מותר

פזמון:
י A A D D
בלונדיניות על אוטוביאנקי
י F# F# G G
יEl mundo maniania que
י A A D D
בלונדיניות על אוטוביאנקי
י F# F# G G Em Em F#m F#m Bm Bm
יEl mundo maniania que El mundo maniania que

מעבר:
י G G A A
(חול וכל כך כחול חול וממשיך לצלול)

מעבר:
יG G F#m F#m Bm Bm Bm Bm x4

י G G F# F# A A D D
בלונדיניות על אוטוביאנקי הההההה הההה ההההההה
x4

מעבר:
יG G F#m F#m Bm Bm Bm Bm x4
סיום:
יEm Em F# F# Bm Bm

 

乐谱评价 (0)
暂时没有评价. :(
需要帮助,你有一个小费分享,或只是想谈谈这首歌? 开始讨论!

您必须登录才能加入讨论
要么 注册

 

关于这首歌

没有这首歌的信息.