This Old Dog Uke乐谱通过 Mac DeMarco

4 在歌曲中使用的和弦 :

添加乐谱到您的歌本里

为Baritone浏览这些和弦

Transpose chords:
Tablature / ChordsFont size: A- A A+

不明白什么是乐谱和弦?请您浏览这些uke课程:


[Verse 1]
Ab chordAb Bb chordBb Bb chordBb Ab chordAb
Sometimes my love may be put on hold
Ab chordAb Bb chordBb Bb chordBb Ab chordAb
Sometimes my heart may seem awful cold
Ab chordAb Bb chordBb Bb chordBb Ab chordAb
These times come and these times go
Ab chordAb Bb chordBb Bb chordBb Ab chordAb
As long as I live all you need to know is

[Chorus]
F chordF Bb chordBb Eb chordEb Ab chordAb
This old dog ain't about to forget
F chordF Bb chordBb Eb chordEb Ab chordAb
All we've had And all that's next
F chordF Bb chordBb Eb chordEb Ab chordAb
Long as my heart's beating in my chest
F chordF Bb chordBb Eb chordEb Ab chordAb
This old dog ain't about to forget

[Verse 2]
Ab chordAb Bb chordBb Bb chordBb Ab chordAb
Often a heart tends to change its mind
Ab chordAb Bb chordBb Bb chordBb Ab chordAb
A chordA new day decides on a new design
Ab chordAb Bb chordBb Bb chordBb Ab chordAb
A chordA new day gets set on another way
Ab chordAb Bb chordBb Bb chordBb Ab chordAb
As long as I live all I've got to say is

[Chorus]
F chordF Bb chordBb Eb chordEb Ab chordAb
This old dog ain't about to forget
F chordF Bb chordBb Eb chordEb Ab chordAb
All we've had And all that's next
F chordF Bb chordBb Eb chordEb Ab chordAb
Long as my heart's beating in my chest
F chordF Bb chordBb Eb chordEb Ab chordAb
This old dog ain't about to forget<3

 

乐谱评价 (2)
您必须登录才能加入讨论
要么 注册

 

teriyakigods avatar
strumming pattern ??
11 Jan 2019
trinaisartsy avatar
flag for US(ISO2) (Charleston)
-3 half steps and you can play a simpler version. thanks!
01 Jun 2017
关于这首歌

没有这首歌的信息.