Dreaming Uke乐谱通过 Mac DeMarco (男中音和弦)

6 在歌曲中使用的和弦 :

添加乐谱到您的歌本里

回到 Soprano 和弦

Transpose chords:
Tablature / ChordsFont size: A- A A+

不明白什么是乐谱和弦?请您浏览这些uke课程:


[verse]
G6 chordG6 Bb chordBb Bb7 chordBb7 F chordF
Someday I'll find her
G6 chordG6 Bb chordBb Bb7 chordBb7 F chordF
And I'm still reminded
G6 chordG6 Bb chordBb Bb7 chordBb7 F chordF
Maybe she's best in dreams
G6 chordG6 Bb chordBb Bb7 chordBb7 F chordF
She's still the best I've seen

[chorus]
Em7 chordEm7 Asus2 chordAsus2 G6 chordG6
Dreamin'
Em7 chordEm7 Asus2 chordAsus2 G6 chordG6
Dreamin'
Em7 chordEm7 Asus2 chordAsus2 G6 chordG6
Dreamin'
Em7 chordEm7 Asus2 chordAsus2
Baby I'm dreamin'

[verse]
G6 chordG6 Bb chordBb Bb7 chordBb7 F chordF
Out on her windowsill
G6 chordG6 Bb chordBb Bb7 chordBb7 F chordF
Baby remember
G6 chordG6 Bb chordBb Bb7 chordBb7 F chordF
Maybe I'm out of luck
G6 chordG6 Bb chordBb Bb7 chordBb7 F chordF
Maybe it's running still

[chorus]
Em7 chordEm7 Asus2 chordAsus2 G6 chordG6
Dreamin'
Em7 chordEm7 Asus2 chordAsus2 G6 chordG6
Dreamin'
Em7 chordEm7 Asus2 chordAsus2 G6 chordG6
Dreamin'
Em7 chordEm7 Asus2 chordAsus2
Baby I'm dreamin'

 

乐谱评价 (1)
您必须登录才能加入讨论
要么 注册

 

vinicardi avatar
flag for BR(ISO2) (Poá)
what's the rhythim?
14 Jun 2018
关于这首歌

没有这首歌的信息.