Ikaw Ang Miss Universe Uke乐谱通过 Hotdog

26 在歌曲中使用的和弦: EM7, AM7, DM7, B7sus4, B7, Bm7, Esus4, E, C#m7, F#7, Bb, A, F, B, F#, E7sus4, E7, A#dim, Bm, Bm+, Em, A7, D, Dm, C#m, Eaug

添加乐谱到您的歌本里

为Baritone浏览这些和弦

移调和弦:
和弦图:
滚动时将和弦固定在顶部
Tablature / ChordsFont size: A- A A+

不明白什么是乐谱和弦?请您浏览这些uke课程:

Perslab
Ikaw Ang Miss Universe
Intro: EM7-AM7 (2x)

EM7 EM7 AM7 AM7 DM7 DM7 B7sus B7sus-B7 B7
Ikaw ang Miss Universe ng buhay ko
EM7 EM7 AM7 AM7 DM7 DM7 B7sus B7sus-B7 B7
Ilang beses ko ba namang sasabihin sa 'yo
Bm7 Bm7 Esus Esus E E
Sa piling mo'y tanggal ang lumbay
C#m7 C#m7 F#7 F#7(9) F#7 F#7
May kasiyahang walang kapantay
Bm7 Bm7 Bb Bb A A F F-B B
Ikaw ang Miss Universe ng buhay ko

EM7 EM7 AM7 AM7 DM7 DM7 B7sus B7sus-B7 B7
Ikaw ang miss Universe ng buhay ko
EM7 EM7 AM7 AM7 DM7 DM7 B7sus B7sus-B7 B7
Ilang beses ko ba namang uulitin sa 'yo
Bm7 Bm7 Esus Esus E E
Sakit ng ulo'y tanggal bigla,
C#m7 C#m7 F#7 F#7(9) F# F#
Sa piling mo'y lungkot nawawala
Bm7 Bb A-E7sus-E7-
Ikaw ang Miss Universe ng buhay ko

AM7-A#dim Bm7-E
Aanhin ko ang ganda ng iba
Bm Bm Bm+ Bm+M7 E E
Maduduling lang ang aking mga mata
AM7-Em-A7-
Butas pa ang bulsa
D D Dm Dm
At di ba sabi ng mga matatanda
C#m C#m F#7 F#7(9) F#7 F#7
Ingat lang tayong mga bata
Bm7 Bm7 B7 B7 E E Eaug Eaug
Kagandahan, tulad ng swerte, nawawala

EM7 EM7 AM7 AM7 DM7 DM7 B7sus B7sus-B7 B7
Ikaw ang miss Universe ng buhay ko
EM7 EM7 AM7 AM7 DM7 DM7 B7sus B7sus-B7 B7
Ilang beses ko ba namang uulitin sa 'yo
Bm7 Bm7 E E
Malinaw na malinaw
C#m C#m F#7 F#7(9) F#7 F#7
Ngayon at anumang araw
Bm7 Bb A F#7-F#7
Ikaw ang miss Universe ng buhay ko

(Repeat last line 5x, fade)

 

乐谱评价 (0)
暂时没有评价. :(
需要帮助,你有一个小费分享,或只是想谈谈这首歌? 开始讨论!

您必须登录才能加入讨论
要么 注册

 

关于这首歌

没有这首歌的信息.