Bongga Ka, 'day Uke乐谱通过 Hotdog

7 在歌曲中使用的和弦: E,D,A,C#m7,Bm7,F#m,G

添加乐谱到您的歌本里

为Baritone浏览这些和弦

移调和弦:
和弦图:
滚动时将和弦固定在顶部
Tablature / ChordsFont size: A- A A+

不明白什么是乐谱和弦?请您浏览这些uke课程:

Bongga Ka, 'Day
Hotdog

Intro: A- (E,) F#m-(E,)G--(D,) A-; (2x)

A C#m7 D C#m7 Bm7-A--
(Hala, hala, hala, hala, ahh!) (2x)

A A C#m7 C#m7
Lahat ay nagulat nang buksan ang pinto
D D C#m7 C#m7 Bm7 Bm7 A A
Sayaw ng mga tao'y biglang nahinto
A A C#m7 C#m7
Buhok mo'y Budji, talampaka'y Gucci
A A C#m7 C#m7 Bm7 Bm7
Suot mo'y gawa ni Pitoy
F#m F#m E E
Di nanggaling kay Eloy!

Chorus
A A
Bongga ka, 'Day (bongga)
F#m F#m
Bongga ka, 'Day (bongga)
G G D D A A
Sige lang, sige lang, itaas ang kilay!
A A
Bongga ka, 'Day (bongga)
F#m F#m
Bongga ka, 'Day (bongga)
G G D D A A
Sige lang, sige lang, itaas ang kilay!


Interlude: A C#m7 D C#m7 Bm7-A-
(Hala, hala, hala, hala, ahh!)

A A C#m7 C#m7
Tapos na ang araw ng hirap at gutom
D D C#m7 C#m7 Bm7 Bm7 A A
Suwerte ka'y nakahagip ng madatong
A A C#m7 C#m7
Buhok mo'y Budji, talampaka'y Gucci
A A C#m7 C#m7 Bm7 Bm7
Suot mo'y gawa ni Pitoy
F#m F#m E E
Di nanggaling kay Eloy!

(Repeat Chorus)

Interlude: A C#m7 D C#m7 Bm7-A-
(Hala, hala, hala, hala, ahh!)

(Repeat 2nd Stanza)

 

乐谱评价 (0)
暂时没有评价. :(
需要帮助,你有一个小费分享,或只是想谈谈这首歌? 开始讨论!

您必须登录才能加入讨论
要么 注册

 

关于这首歌

没有这首歌的信息.