Bandang Pinoy Uke乐谱通过 Hotdog

14 在歌曲中使用的和弦: D, A, G, C, G#, Bb, Eb, D7, E, E7, B, Ab, F#, F

添加乐谱到您的歌本里

为Baritone浏览这些和弦

移调和弦:
和弦图:
滚动时将和弦固定在顶部
Tablature / ChordsFont size: A- A A+

不明白什么是乐谱和弦?请您浏览这些uke课程:

Bandang Pinoy
Hotdog

Intro: D D,A A-G G-; (4x)

A A
Ang bandang pinoy
D D
Sanay sa hirap, sanay sa gutom
C C G G A A
Ang galing ng mga tugtugin
C C G G D D,A A-G G-D D,A A-G G-
Wala namang makain
A A
Ang bandang pinoy
D D
Sanay sa hirap, sanay sa gutom
C C G G A A
Ang bilis ng kamay sa gitara
C C G G A A A A,G# G#,
Mabagal ang pasok ng pera

G G A A
Bandang pinoy, bandang pinoy
D D G G
Kailan matutuklasan ang iyong galing
Bb Bb Eb Eb
Ang mga tao ba'y bulag o lasing
D D
Sila ba'y nakikinig, sila ba'y gising
G G A A
Bandang pinoy, bandang pinoy
D D G G
Kailan matutuklasan ang iyong galing
Bb Bb Eb Eb
Ang mga tao ba'y bulag o lasing
D D D7 D7
Sila ba'y nakikinig, sila ba'y gising

Adlib: A A-G G-; (8x)
E--E7-;
D D,A A-G G-; (4x)

A A
Ang bandang pinoy
D D
Sanay sa hirap, sanay sa gutom
C C G G A A
Ang galing ng mga tugtugin
C C G G D D,A A-G G-D D,A A-G G-
Wala namang makain, hey!
A A
Ang bandang pinoy
D D
Sanay sa hirap, sanay sa gutom
C C G G A A
Ang bilis ng kamay sa gitara
C C G G A A A A,Bb Bb,B B-
Mabagal ang pasok ng pera, hey

Adlib: B----;
B,Bb,A,Ab,G,F#,F,E---; break
A A break

Coda: A-D-E-; (10x, fade)

 

乐谱评价 (0)
暂时没有评价. :(
需要帮助,你有一个小费分享,或只是想谈谈这首歌? 开始讨论!

您必须登录才能加入讨论
要么 注册

 

关于这首歌

没有这首歌的信息.