Melt Uke乐谱通过 Heyrocco

5 在歌曲中使用的和弦 :

添加乐谱到您的歌本里

为Baritone浏览这些和弦

Transpose chords:
Tablature / ChordsFont size: A- A A+

不明白什么是乐谱和弦?请您浏览这些uke课程:


Bb chordBb Eb chordEb Gm chordGm F chordF x2


Bb chordBb Eb chordEb
fog out your car and drive around
Gm chordGm F chordF
do you have somewhere to be
Bb chordBb Eb chordEb
instead we could keep making out
Gm chordGm F chordF
to 9 degrees


Gm chordGm Eb chordEb F chordF Bb chordBb
I feel like I could die beside you
Gm chordGm Eb chordEb F chordF Bb chordBb
with anyone else it’s not the same
Gm chordGm Eb chordEb F chordF
and I would do anything to last
Bb chordBb Gm chordGm F chordF Bb chordBb
when you undo my belt I melt


Bb chordBb Eb chordEb
the awkward long apology
Gm chordGm F chordF
much longer than the sex
Bb chordBb Eb chordEb
look I put my shirt on inside out
Gm chordGm Eb chordEb
to cover up the mess


Gm chordGm Eb chordEb F chordF Bb chordBb
I feel like I could die beside you
Gm chordGm Eb chordEb F chordF Bb chordBb
with anyone else it’s not the same
Gm chordGm Eb chordEb F chordF
and I would do anything to last
Bb chordBb Gm chordGm F chordF Ab chordAb
when you undo my belt I melt


Bb chordBb Eb chordEb
its not supposed to feel this good
Gm chordGm F chordF
casually holding hands
Bb chordBb Eb chordEb
I wanna stay for the weekend
Gm chordGm F chordF
I wanna stay here Can I stay with you


Gm chordGm Eb chordEb F chordF Bb chordBb
I feel like I could die beside you
Gm chordGm Eb chordEb F chordF Bb chordBb
with anyone else it’s not the same
Gm chordGm Eb chordEb F chordF
and I would do anything to last
Bb chordBb Gm chordGm F chordF Bb chordBb
when I'm in you I melt

 

乐谱评价 (0)
暂时没有评价. :(
需要帮助,你有一个小费分享,或只是想谈谈这首歌? 开始讨论!

您必须登录才能加入讨论
要么 注册

 

关于这首歌

没有这首歌的信息.