Sisikat Ka Iha Uke乐谱通过 Bita And The Botflies (男中音和弦)

6 在歌曲中使用的和弦 :

添加乐谱到您的歌本里

回到 Soprano 和弦

Transpose chords:
Tablature / ChordsFont size: A- A A+

不明白什么是乐谱和弦?请您浏览这些uke课程:


[Intro]
Dm chordDm A7 chordA7 (3X)

[Verse]
Dm chordDm A7 chordA7
Halika na
Dm chordDm A7 chordA7
Pirmahan ang kontrata
Dm chordDm A7 chordA7
Isukong sarili wag nang babalik
Dm chordDm A7 chordA7
Sisikat ka iha

[Refrain]
Gm chordGm A7 chordA7
Sa iyong ganda sila’y mapapasamba
Gm chordGm A7 chordA7 Gm chordGm A7 chordA7
Sa iyong kinis sila’y manginginig

[Chorus]
Dm7 chordDm7 A7 chordA7
Sayaw nene sayaw nene
Gm chordGm Am chordAm
Sayaw sayaw
Gm chordGm Am chordAm C chordC Dm chordDm
Hanggang mawala ang iyong kaba

Dm chordDm A7 chordA7
Sayaw nene sayaw nene
Gm chordGm Am chordAm
Sayaw sayaw
Gm chordGm Am chordAm C chordC Dm chordDm
Hanggang malasing sa kanilang hiyaw

[Interlude]
Dm chordDm A7 chordA7 (3X)

[Verse]
Dm chordDm A7 chordA7
Halika na
Dm chordDm A7 chordA7
Maraming nakapila
Dm chordDm A7 chordA7
Sundin mo lang anong gusto nila
Dm chordDm A7 chordA7
Bumebenta ka iha

[Refrain]
Gm chordGm A7 chordA7
Sa iyong haplos sila'y mapapasaya
Gm chordGm A7 chordA7 Gm chordGm A7 chordA7
Mga malulungkot at nag-iisa

[Chorus]
Dm7 chordDm7 A7 chordA7
Sayaw nene sayaw nene
Gm chordGm Am chordAm
Sayaw sayaw
Gm chordGm Am chordAm C chordC Dm chordDm
Hanggang malasing sa kanilang hiyaw

Dm chordDm A7 chordA7
Sayaw nene sayaw nene
Gm chordGm Am chordAm
Sayaw sayaw
Gm chordGm Am chordAm C chordC Dm chordDm
Hanggang mawala ang iyong kaba

[Interlude]
Dm chordDm A7 chordA7 (3X)

[Bridge]
Dm chordDm A7 chordA7
Samantalahin mo na habang bata ka pa
Gm chordGm Am chordAm Gm chordGm Am chordAm C chordC Dm chordDm
Kung kulubot na wala na kaming paki sayo

Dm chordDm A7 chordA7
Samantalahin mo na habang bata ka pa
Gm chordGm Am chordAm Gm chordGm Am chordAm C chordC Dm chordDm
Kung kulubot na wala ka nang saysay dito

Gm chordGm Am chordAm
Sayaw sayaw
Gm chordGm Am chordAm C chordC Dm chordDm
Wala na kaming paki sa'yo

Gm chordGm Am chordAm
Sayaw sayaw
Gm chordGm Am chordAm C chordC Dm chordDm
Wala ka nang saysay dito

[Interlude]
Dm chordDm A7 chordA7 (2X)

[Chorus]
Dm chordDm A7 chordA7
Sayaw nene sayaw nene
Gm chordGm Am chordAm
Sayaw sayaw
Gm chordGm Am chordAm C chordC Dm chordDm
May papalit kami sa'yo

Dm chordDm A7 chordA7
Sayaw nene sayaw nene
Gm chordGm Am chordAm
Sayaw sayaw
Gm chordGm Am chordAm C chordC Dm chordDm
May bago nang paborito

[Outro]
Dm chordDm Gm chordGm (8x)
Dm chordDm

 

乐谱评价 (0)
暂时没有评价. :(
需要帮助,你有一个小费分享,或只是想谈谈这首歌? 开始讨论!

您必须登录才能加入讨论
要么 注册

 

关于这首歌

没有这首歌的信息.