Languyin Uke乐谱通过 Autotelic

7 在歌曲中使用的和弦 :

添加乐谱到您的歌本里

为Baritone浏览这些和弦

Transpose chords:
Tablature / ChordsFont size: A- A A+

不明白什么是乐谱和弦?请您浏览这些uke课程:


[Verse 1]
Fadd9 chordFadd9 C/E chordC/E Am7 chordAm7
Ikaw at ako magkaibang mundo
Fadd9 chordFadd9 C/E chordC/E Am7 chordAm7
Karagatan ang pumapagitan sa atin
Fadd9 chordFadd9 C/E chordC/E Am7 chordAm7
Handa na akong tawirin ito
Fadd9 chordFadd9 C/E chordC/E Am7 chordAm7
Makuha lang kung anong alam kong sa akin

[Refrain]
Fadd9 chordFadd9
Mundo ko'y baliktarin
Gsus2 chordGsus2 C/E chordC/E Fadd9 chordFadd9 Gsus2 chordGsus2 C/E chordC/E
Babalik-balik ka rin
Fadd9 chordFadd9 Gsus2 chordGsus2 C/E chordC/E Dm7 chordDm7 C chordC-G/B chordG/B
Tila di nauubusan ng hangin at ng paraan

[Chorus]
Fadd9 chordFadd9 C chordC G/B chordG/B
Lamunin man ng alon handa ako
Fadd9 chordFadd9 Gsus2 chordGsus2 C/E chordC/E
La-la-la-languyin la-la-la-languyin
Fadd9 chordFadd9
Tangayin man ng hangin
C chordC G/B chordG/B
Maligaw handa akong
Fadd9 chordFadd9 Gsus2 chordGsus2 C/E chordC/E
La-la-la-lakbayin la-la-la-lakbayin

[Verse 2]
Fadd9 chordFadd9 C/E chordC/E Am7 chordAm7
Minu-minutong pinagmamasdan
Fadd9 chordFadd9 C/E chordC/E Am7 chordAm7
Ang orasan kasabay ng pagtibok
Fadd9 chordFadd9 C/E chordC/E Am7 chordAm7
Ng pusong nagiingay bukang bibig
Fadd9 chordFadd9 C/E chordC/E Am7 chordAm7
Handa na muling sa pagkawag ng kamay sa tubig

[Refrain]
Fadd9 chordFadd9
Mundo ko'y baliktarin
Gsus2 chordGsus2 C/E chordC/E Fadd9 chordFadd9 Gsus2 chordGsus2 C/E chordC/E
Babalik-balik ka rin
Fadd9 chordFadd9 Gsus2 chordGsus2 C/E chordC/E Dm7 chordDm7 C chordC-G/B chordG/B
Tila di nauubusan ng hangin at ng paraan

[Bridge]
Fadd9 chordFadd9
La-la-la-la
Gsus2 chordGsus2 C/E chordC/E
La-la-la-languyin
Fadd9 chordFadd9
La-la-la-la
Gsus2 chordGsus2 C/E chordC/E
La-la-la-languyin
Fadd9 chordFadd9
La-la-la-la
Gsus2 chordGsus2 C/E chordC/E
La-la-la-languyin
Fadd9 chordFadd9
La-la-la-la
Gsus2 chordGsus2 C/E chordC/E
La-la-la-languyin

[Chorus]
Fadd9 chordFadd9 C/E chordC/E C chordC G/B chordG/B
Lamunin man ng alon
Fadd9 chordFadd9 Gsus2 chordGsus2 C/E chordC/E
La-la-la-languyin la-la-la-languyin
Fadd9 chordFadd9
Tangayin man ng hangin
C chordC G/B chordG/B
Maligaw handa akong
Fadd9 chordFadd9 Gsus2 chordGsus2 C/E chordC/E
La-la-la-lakbayin la-la-la-lakbayin

[Outro]
Fadd9 chordFadd9
La-la-la-la
Gsus2 chordGsus2 C/E chordC/E
La-la-la-languyin
Fadd9 chordFadd9
La-la-la-la
Gsus2 chordGsus2 C/E chordC/E
La-la-la-languyin
Fadd9 chordFadd9
La-la-la-la
Gsus2 chordGsus2 C/E chordC/E
La-la-la-languyin
Fadd9 chordFadd9
La-la-la-la
Gsus2 chordGsus2 C/E chordC/E
La-la-la-languyin
Fadd9 chordFadd9

 

乐谱评价 (0)
暂时没有评价. :(
需要帮助,你有一个小费分享,或只是想谈谈这首歌? 开始讨论!

您必须登录才能加入讨论
要么 注册

 

关于这首歌

没有这首歌的信息.